In English

| Vanliga Frågor |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
IFP SICOMP
+46(0)31-706 63 00
 
IFP Research
+46(0)31-706 63 00
 
IFP Research Oy
+358(0)3-316 5350
 
SICOMP
+46(0)911-744 00
 
Se även Kontakt
   
© Copyright
IFP SICOMP 2001, 2002, 2003
 


Vanliga Frågor

Fråga:

Måste mitt företag vara medlem i IFP SICOMP för att konsultera er?

Svar:

Nej, för att köpa konsultationer/tjänster behövs inte ett medlemskap.

Fråga:

Vilka utbildningar/kurser har ni att erbjuda?

Svar:

Vi håller baskurser inom kompositer, polymerer, textilier och deras användning. Vi kan också erbjuda kurser skräddarsydda efter kundens behov.

Fråga:

Vad är det för skillnad mellan ett FoU-program och projektdeltagande?

Svar:

Ett FoU-program består oftast av flera underprojekt. Om man som företag deltar i ett FoU-program innebär detta automatiskt ett medlemskap i IFP SICOMP. Deltar man i ett enskilt projekt är det endast detta man deltar i utan koppling till medlemskap.

Fråga:

Om mitt företag lägger ett uppdrag hos IFP SICOMP, finns det då en risk att resultaten kommer våra konkurrenter till godo?

Svar:

Nej, alla uppdrag behandlas som konfidentiella.

Fråga:

Vad är ett industriforskningsinstitut?

Svar:

Ett industriforskningsinstitut bedriver tillämpad forskning och utveckling i samråd med industrin. Institutet har också en stor roll att spela som skapare av nätverk inom branchen.

Fråga:

Om jag inte vill bli medlem i IFP SICOMP, vilka möjligheter finns det då för mig att hålla mig uppdaterad inom ert område?

Svar:

Du kan prenumerera på IFP Researchs tidning STRUKTUR, som utkommer sex gånger per år, eller SICOMPS Newsletter.

Fråga:

Hur kan man avgöra vilket material eller vilken produkt som är mest miljövänlig?

Svar:

Man kan genomföra en livscykelanalys, LCA, där materialets/produktens väg "från vaggan till graven" kartläggs och miljöeffekterna beräknas.

Fråga:

Vad är Öko-Tex?

Svar:

Öko-Tex är en internationell organisation med syfte att förbättra textila produkters kemiinnehåll så att dessa inte skall vara skadliga för människan. IFP Research är ett av de 13 oberoende instituten i världen som kan genom föra de tester och analyser som krävs för att ett företag skall kunna bli certifierat.