In English

| Affärsområden |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
IFP SICOMP
+46(0)31-706 63 00
 
IFP Research
+46(0)31-706 63 00
 
IFP Research Oy
+358(0)3-316 5350
 
SICOMP
+46(0)911-744 00
 
Se även Kontakt
   
© Copyright
IFP SICOMP 2001, 2002, 2003
 


Affärsområden

Genom att välja IFP SICOMP som din forskning- och utvecklingspartner drar du både fördel av våra forskares kompetens och våra många styrkor:

  • Hög utbildningsnivå och djup industriinsikt hos personalen
  • Omfattande laboratorieresurser för analys, dimensionering, konstruktion, tillverkning och provning
  • Bedriver långsiktig, kompetensuppbyggande forskning
  • Kombinerar akademisk forskning med tillämpad utveckling och kompetensöverföring i intimt samarbete med industrin
  • Nära samarbete med universitet och högskolor
  • Aktivt internationellt samarbete

Samarbetet mellan dessa olika komponenter ger oss styrkan att förbättra våra kunders konkurrenskraft.

IFP SICOMP kan erbjuda ditt företag eller organisation:

  • Grundforskning, tillämpad forskning och utveckling
  • Olika samarbetsformer för såväl kort som lång sikt med ett eller flera företag
  • Provning och konsultationer
  • Skräddarsydda och öppna kurser