In English

| FoU > FoU - Program |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
IFP SICOMP
+46(0)31-706 63 00
 
IFP Research
+46(0)31-706 63 00
 
IFP Research Oy
+358(0)3-316 5350
 
SICOMP
+46(0)911-744 00
 
Se även Kontakt
   
© Copyright
IFP SICOMP 2001, 2002, 2003
 


FoU - program

Förbättra Ditt företags konkurrensfördelar genom ett medlemskap i IFP SICOMP Forskning- och Utvecklingsprogram

Genom att delta i ett av IFP SICOMPs FoU-program erhåller Ditt företag kvalificerad kompetens, ett etablerat nätverk, möjligheten att påverka forsknings- och utvecklingsarbetet och resultat från de aktuella FoU-projekten.

  • möjlighet att delta i gemensamma FoU-projekt. Genom att utbyta erfarenheter och satsa på gemensamma projekt kan man snabbare och till en lägre kostnad komma fram till tekniska lösningar. Att samarbeta i konkurrensneutrala projekt ger Ditt företag styrka. Metodutveckling är en viktig del i
    detta arbete.
  • möjlighet att medverka och styra forsknings- och utvecklingsarbetet. Genom en aktiv medverkan kan Du styra inriktningen av de FoU-projekt vi driver inom Ditt FoU-program. Det leder också till kompetensutveckling inom det egna företaget.
  • möjlighet att tillsammans med Dina och Ditt företags kunder och leverantörer skapa gemensamma utvecklingsprojekt. I samarbete med Ditt företags kunder och leverantörer utveckla ny teknik för produkter och processer.
  • möjlighet att ligga steget före Dina internationella konkurrenter. Genom att ta till vara de resultat som vår forskning leder till kan Du skaffa Ditt företag konkurrensfördelar. Vi bedriver en aktiv informationsöverföring som underlättar för Dig och Ditt företag att följa med i den internationella utvecklingen.
  • möjlighet att som utställare medverka vid olika aktiviteter arrangerade av IFP SICOMP.