| Vinnovas Kalmarprojekt |

Vinnovas Kalmarprojekt

Bakgrund

Lokala Utvecklings-Centra, LUC

Utvecklingsprojekt  

Förteckning, institut

Förteckning, LUC

IFP SICOMP

 

Vinnovas kalmarprojekt-en möjlighet för företag i Kalmar län

Genom ett initiativ, som stöds av Vinnova (tidigare NUTEK) och Regionförbundet i Kalmar län, erbjuds företag i Kalmar län att delta i subventionerade, företagsanpassade projekt, tillsammans med ett eller flera s.k. industriforskningsinstitut: Det kan gälla ut-veckling av ett material, en produkt, en process eller något annat, som gör att verksamheten fungerar bättre.

Grundtanken i detta projekt är, att det i dagens moderna samhälle blir allt svårare, särskilt för de mindre företagen, att inom alla

områden hålla den kunskapsnivå, som behövs för att vara konkurrenskraftig. Det behövs ibland någon att diskutera med, någon som besitter den kunskap man själv inte har eller har den tekniska utrustning, som behövs för att man skall komma vidare. Det är här industriforskningsinstituten kan spela en roll.

Eftersom det på grund av exv. geografiska avstånd kan ta tid att etablera en god relation mellan ett institut och ett företag kommer s.k. LUC (Lokala Utvecklingscentra) att spela en förmedlande roll i detta projekt.

Om företaget vid sina kontakter med ett LUC visar intresse för något/några av instituten arrangeras ett besök. Detta besök, som oftast är av mer ingående teknisk karaktär, kan sedan leda vidare till en offert med ett projektförslag. Om företaget gillar förslaget och kan acceptera offerten kan projektet starta.

I projektet deltar också Högskolan i Kalmar genom sin Näringslivsservice och projektkonsultföretaget Inno.
Vill du veta mer kan du kontakta projektledare Alf Börjesson på IFP Sicomp.

 

 

 

 

   
IFP SICOMP
+46(0)31-706 6300
 
IFP Research
+46(0)31-706 6300
 
SICOMP
+46(0)911-744 00
 
See also Contact
 
© Copyright
IFP SICOMP 2001.