In English

| Affärsområden > Fiber och textil |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
IFP SICOMP
+46(0)31-706 63 00
 
IFP Research
+46(0)31-706 63 00
 
IFP Research Oy
+358(0)3-316 5350
 
SICOMP
+46(0)911-744 00
 
Se även Kontakt
   
© Copyright
IFP SICOMP 2001, 2002, 2003
 

 

Affärsområde Fiber och textil

Verksamheten är inriktad mot fiberteknologi, textilkemi, textila material, biobaserade material samt provning & konsultation och sker i nära samarbete med våra kunder.Vi har specialist-kompetens inom förnyelsebara råvaror, komfort samt ytmodifiering.

Vi erbjuder ackrediterad provning främst inom området skyddskläder samt ansvarar för Öko-tex certifiering i Sverige, Norge och Finland. För ytterligare information om Öko-tex och certifierade företag gå till http://www.oeko-tex.com.

I våra laboratorier har vi möjlighet att tillverka såväl egna fibrer som nonwovenprodukter. Vi kan erbjuda kemiska analyser och utvärdera fibrers och textila produkters kvalitet, egenskaper samt miljöpåverkan. Vi arbetar också med att sprida kunskap om fibrer och textila material.

Vi har ett väl utbyggt nätverk, såväl nationellt som internationellt, och samverkar bland annat med industrin i följande FoU-program:

  • Absorberande hygienprodukter
  • Bäddar och möbler
  • Fordonsinteriör
  • Konfektionerade produkter
  • Nonwoven
  • Postorder och handel
  • Teknisk textil
  • Textil processteknik
  • Tvätt

Utförligare information om de olika FoU-programmens verksamhet återfinns under FoU i menyn.